Sexchikane og sexisme er alvorligt. Den enkeltes grænser skal respekteres. Alle har et ansvar for at sige fra overfor sexisme og sexchikane.

Tradition, tone og kultur må aldrig blive en undskyldning. Der skal være en kultur, hvor alle tør sige fra over for sexisme og sexchikane. Tænk dig om og vær opmærksom på andres grænser. Det er vigtigt at tale med hinanden om det. Vær opmærksom på unge, som oftere bliver udsat for sexisme og sexchikane end andre.

Det skal være tydeligt, hvem du skal gå til, hvis du oplever sexisme og sexchikane. Det skal være nemt at finde information om lokale retningslinjer og procedurer for håndtering af upassende adfærd.

Ledere, bestyrelser og andre nøglepersoner skal være klædt på til at håndtere opgaven. Alle henvendelser om krænkelser skal tages alvorligt og undersøges grundigt. Alle har krav på en fair behandling. Det gælder både anmelderen og den mistænkte. Håndteringen skal være ens, uanset hvem henvendelsen kommer fra, eller hvem der er under mistanke.

Vi ved godt, at disse initiativer ikke løser alle problemer. De kan derfor ikke stå alene. Vi vil i fællesskab finde nye løsninger og værktøjer, der kan sikre trygge rammer og modvirke krænkelser. Vi vil række ud til samarbejde med nationale foreninger og forbund og sammen med dem sikre en stærk, fælles indsats mod sexisme og sexchikane i kultur-, fritids- og foreningslivet.