På hjemmesiden kan du finde råd og nyttige links til hvor du kan søge råd og vejledning vedr. sexisme. Du kan desuden
finde materiale, som du kan gøre brug af i dit klubhus, forening eller arbejdsplads.

I foråret 2021 blev fællesinitiativet ”Aarhus mod sexisme” lanceret i forlængelse af en undersøgelse af omfanget af sexisme og sexchikane i kultur-, fritids- og foreningslivet. Bag det fælles initiativ står Kultursamvirket, Idrætssamvirket, Folkeoplysningssamvirket, Århus Ungdommens Fællesråd og Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice.

Initiativet består af seks pejlemærker. Med initiativet ønsker vi, at der fremover bliver sat et styrket fokus på at forebygge og håndtere sexisme og sexchikane i det aarhusianske kultur-, fritids- og foreningsliv. Vores ambition er en kultur, hvor det er naturligt at tale om egne og andres grænser, og hvor man kan sige fra, hvis man oplever krænkende adfærd. Derigennem ønsker vi sammen at sikre et miljø og fællesskab, hvor alle føler sig trygge og velkomne.

Hvis du har ideer til arbejdet med at forebygge sexisme og sexchikane, eller du har ideer til indhold på denne hjemmeside, hører vi meget gerne fra dig på mkbkommunikation@aarhus.dk.

(Bemærk du kan ikke søge hjælp eller anmelde en krænkelsessag her).